Start Your Own Business in Pontypool Indoor Market

image20

Thinking of Starting Your Own Business?

  • Casual Trading - Pay by the day, from just £5.00 per day. 
  • Test Trading - Ready for your own stall? Test trade your business idea with a 6 month test trading licence., including up to 30% reduction in your weekly rent to help you get started.
  • You may be eligible for a Gateway Credit Union Start-up Loan.
  • Our Business Support Team can help you make your business a success with start-up advice. 
For further information please contact Bob Davies - Market Manager.

Tel. No: 01495 742757

Email: pontypoolmarketmanager@torfaen.gov.uk

Facebook Enquiries

Cychwyn eich busnes eich hum ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

image21

Meddwl am gychwyn eich busnes eich Hun?

  • Masnachu Achlysurol - Talu yn ôl y diwrnod, o ddim ond £5.00 y diwrnod.
  • Masnachu Arbrofol - Yn barod am eich stondin eich hun? Arbrofwch gyda’ch syniad busnes gyda thrwydded fasnachu arbrofol 6 mis, gan gynnwys hyd at 30% yn eich rhent wythnosol i’ch helpu i ddechrau.
  • Efallai eich bod yn gymwys i dderbyn Benthyciad Cychwyn Busnes Undeb Credyd Gateway.
  • Gall ein Tim Cymorth Busnes ni eich helpu chi i wneud eich busnes yn llwyddiant gyda chyngor cychwyn busnes.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Bob Davies - Rheolwr Marchnad.

Ffôn: 01495 742757

Ebost: pontypoolmarketmanager@torfaen.gov.uk


ymholiadau Facebook